OŚWIADCZENIE O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Za przetwarzanie i ochronę danych osobowych, zgodnie z niniejszym oświadczeniem o polityce prywatności odpowiada firma Fenner Dunlop B.V., funkcjonująca pod nazwą handlową Dunlop Conveyor Belting, z siedzibą w Holandii, 9203 ZN Drachten, Oliemolenstraat 2. Firma Dunlop Conveyor Belting traktuje zasady prywatności oraz ochronę danych osobowych z pełną powagą. Celem niniejszego oświadczenia o polityce prywatności jest przekazanie informacji o działaniach w obszarze ochrony danych osobowych. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do naszego urzędnika ds. prywatności, pana Abele’a Elzingi na adres: privacy@dunlopcb.com lub pod numerem telefonu: +31 512 585 458.

DANE KONTAKTOWE:

Adres: Oliemolenstraat 2, 9203 ZN Drachten
Adres skrzynki pocztowej: P.O. Box 14, 9200 AA Drachten
E-mail: privacy@dunlopcb.com
Telefon: +31 512 585 555
Nr referencyjny Izby Handlowej.: KvK 01002977
Urzędnik ds. Prywatności: Abele Elzinga, +31 512 585 458, privacy@dunlopcb.com

CZYM SĄ DANE OSOBOWE ORAZ CO KRYJE SIĘ POD POJĘCIEM PRZETWARZANIA DANYCH?

Dane osobowe są to informacje o osobie fizycznej lub prawnej, które umożliwiają jej identyfikację. Obejmują one (między innymi) imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, płeć czy narodowość. Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich (częściowo) zautomatyzowanych działań na nich wykonywanych. Częstym sposobem przetwarzania danych jest ich przeglądanie, modyfikowanie, przekazywanie, przechowywanie, usuwanie, utajnianie itp. Dotyczy to również niezautomatyzowanego przetwarzania danych, jeśli mamy na celu dodanie do kartoteki danych, pliku fizycznego lub pliku on-line.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE?

Przetwarzamy dane osobowe przekazane przez naszych aktualnych oraz potencjalnych klientów, za pomocą na przykład wiadomości e-mail, formularza kontaktowego, wizytówki itp. Przetworzone mogą zostać następujące dane klientów:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres służbowy;
 • Płeć;
 • Dane kontaktowe, np. adres e-mail lub numer telefonu;
 • Nazwa stanowiska;
 • Nazwa pracodawcy;
 • Język.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe w niżej wymienionych celach:

 • Przedstawianie wycen;
 • Komunikacja w sprawie zamówień;
 • Rejestrowanie ustawień i preferencji, podczas korzystania z naszej strony internetowej (za pomocą plików cookies);
 • Skuteczne świadczenie usług i dostawa produktów, np. podczas kontaktu telefonicznego lub wysyłania wiadomości e-mail;
 • Odpowiadanie na pytania klientów lub ich prośby o kontakt;
 • Rozsyłanie newslettera;
 • Obsługa płatności;
 • Informowanie o zamianach wprowadzonych w świadczonych usługach i produktach.

JAKIE ISTNIEJĄ PODSTAWY PRAWNE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Często przetwarzanie danych wynika z konieczności zamknięcia lub wdrożenia umowy sprzedaży z klientem, ponieważ działanie takie stanowi dla nas prawnie uzasadniony interes (np. jako element ochrony przed oszustwami) lub ze względu na nałożony na nas obowiązek prawny. W przypadkach, gdzie wymienione podstawy nie mają zastosowania, prosimy podmiot danych o zgodę. Na przykład rozsyłanie newslettera z informacją o wprowadzonych innowacjach, zmianach wewnątrz firmy lub wyjaśnieniem zawiłości technologicznych wymaga uzyskania zgody od odbiorcy. Zawsze istnieje możliwość rezygnacji z newslettera, jeśli nie ma woli dalszego otrzymywania tego typu informacji. W przypadku chęci przetwarzania danych osobowych w celach innych niż uwzględniono w zgodzie, będziemy zabiegać o nową zgodę od klienta.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE KLIENTÓW?

Nie przechowujemy danych osobowych przez okres dłuższy niż to konieczne do wypełnienia celu, w jakim zostały pozyskane. Dane są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od ostatniego kontaktu z podmiotem danych. Po upłynięciu tego okresu, dane zostają zniszczone lub utajnione.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

Nie sprzedajemy danych osobowych klientów podmiotom trzecim. Dane te są przekazywane wyłącznie w sytuacjach koniecznych do wykonania zapisów kontraktu / umowy sprzedaży z klientem lub w przypadku koniecznym do zachowania zgodności z wymogami prawnymi. Może zajść konieczność przekazania danych klienta przedstawicielom rządu (władzy). Podpisaliśmy Umowy o przetwarzaniu danych z firmami przez nas asygnowanymi do przetwarzania danych naszych klientów. Są to między innymi firmy serwisujące oprogramowanie systemów komputerowych, z których korzystamy w celu utrzymania bezpieczeństwa i poufności danych klientów.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ KLIENTOM?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ma na celu zwiększenie praw przysługujących podmiotom danych. Klient, będąc podmiotem danych ma prawo do kontroli, naniesienia poprawek, usunięcia, nałożenia ograniczeń oraz przekazania własnych danych osobowych, które zostały już przetworzone. Prawo do przekazania danych osobowych daje możliwość wnioskowania o przeniesienie danych osobowych zapisanych w formie pliku na komputerze do podmiotu danych lub innej wybranej osoby. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z praw, przysługujących podmiotowi danych lub w sytuacji niezadowolenia ze sposobu przetwarzania przez nas danych, prosimy o kontakt! Z naszym urzędnikiem ds. prywatności można skontaktować się, wysyłając wiadomość na adres privacy@dunlopcb.com lub dzwoniąc pod numer +31 512 585 458. Istnieje również możliwość złożenia skargi do organów nadzorczych.

PLIKI COOKIE

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcjonalnych i analitycznych plików cookie, które wykorzystują systemy analizy internetowej, np. narzędzie Google analytics. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie przez dział marketingowy w celu pomiarów wydajności naszej strony internetowej. Dane te są anonimowe. Pliki cookie nie wychwytują nazwiska ani adresu IP użytkownika. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce plików cookie.

W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE KLIENTÓW?

Z pełną powagą traktujemy ochronę danych osobowych klientów i podejmujemy odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie, przypadkom nieautoryzowanego dostępu, ujawnienia czy wprowadzaniu zmian. W tym celu stosujemy kontrolę dostępu do naszych systemów. Nasi pracownicy mają obowiązek zachowania właściwych procedur, związanych z danymi osobowymi oraz dostosowania się do zasad polityki prywatności. Pracownicy, którzy przetwarzają dane osobowe klientów są zaznajomieni z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. W sytuacji podejrzenia, że dane osobowe nie są wystarczająco chronione lub w przypadku zauważenia nadużyć, należy skontaktować się z naszym urzędnikiem ds. prywatności, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@dunlopcb.com lub dzwoniąc pod numer +31 512 585 458.