Niższy koszt w przeliczeniu na tonę materiału transportowanego bez strat w produkcji


Koszty związane z użytkowaniem i eksploatacją taśm przenośnikowych nie ograniczają się jedynie do ceny zakupu. Kwestie takie jak utrzymanie, konserwacja, naprawa a w najgorszej sytuacji straty produkcji, muszą być brane przy wyborze najlepszego rozwiązania dla twojego zakładu.

Dostajesz to za co płacisz.

Planując nowe inwestycje, łatwo można dać się zwieźć najtańszym ofertom. Jaką jednak mamy pewność, że zainwestowane środki nie zostaną zmarnowane? W końcu dostajesz to, za co płacisz! Nie bez powodu niektóre taśmy są tańsze od innych. Materiał, wykonanie, proces produkcji oraz specyfikacja – to wszystko ma krytyczne znaczenie dla twojego procesu produkcji.

Przenośnik taśmowy, który nie posiada prawidłowej dla twojej branży specyfikacji prędzej czy później zawiedzie i będzie zawodził wielokrotnie, powodując nieplanowane przestoje. Będzie to wymagało więcej wizyt serwisowych, co odbije się na wzroście kosztów a w konsekwencji przedterminową wymianą taśmy. Powoduje to zazwyczaj wzrost ogólnych kosztów operacyjnych, i może poważnie odbić się na kondycji finansowej twojej organizacji..

 

Nowe spojrzenie na problem

Naszym celem jest projektowanie i produkowanie taśm, które mają spełnić unikalne kryteria funkcjonowania większości instalacji. Zainwestowaliśmy w sprzęt do produkcji, wszystkie surowce są starannie wyselekcjonowane. Kiedy nasze taśmy są już w eksploatacji, zapewniamy rutynowe planowane konserwacje. Nasz program serwisowy obejmuje także inne komponenty przenośników, co oznacza, że możemy zabezpieczyć i utrzymać sprawne funkcjonowanie całych systemów przenośnikowych.

Pełny pakiet konserwacji

  • Dunlop Service Polska oferuje pakiety serwisowe, które obejmują zaplanowane kontrole i środki zapobiegawcze, które zapewniają ciągłość pracy przenośnikom. Nasze centrum obsługi posiada zapasy najczęściej stosowanych elementów przenośników oraz zatrudnia wysoko wykwalifikowanych serwisantów, którzy stale podnoszą swoje kompetencje.
  • Umowa serwisowa gwarantuje, że nasi serwisanci dokonają konserwacji zapobiegawczej, która zmniejszy ryzyko awarii. Prace konserwatorskie odbywają się w czasie dogodnym dla klienta, kiedy przestoje są planowane i kontrolowane, ma to wpływ na zminimalizowanie wpływu na proces produkcji.

Zalety

  • Widoczne zmniejszenie ilości awarii i nieplanowanych przestojów.
  • Zabezpieczenie prawidłowej i wydajnej pracy przenośników.
  • Wszystkie wydatki i koszty utrzymania są znane z wyprzedzeniem.  Pozwala to na skuteczne planowanie budżetu.
  • Mniej awarii = zwiększenie produkcji.
  • Łączny koszt zakupu taśmy oraz umowy serwisowej jest niższy niż w przypadku tanich taśm i licznych nieplanowanych napraw.
  • Profilaktyka awarii
  • Awaria przenośnika to poważna sprawa, która może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe. Nie da się przewidzieć, kiedy nastąpi, ciężko także oszacować koszt naprawy nie mówiąc już o stratach produkcyjnych. Nie musi tak być! Wielu awariom można zapobiec, wybierając taśmę z odpowiednią specyfikacją w pakiecie z systemem rutynowych konserwacji i utrzymania.